RG 2000 s. 765

Saken gjelder krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med kjøp av boligeiendom. Ved kjøpekontrakt undertegnet 20.07.96 og 05.08.96 av henholdsvis selger og kjøper solgte Yvonne Huslid sin eiendom i Jacob Fayes vei 3 på Bygdøy i Oslo til Kristin Risum. Salget ble formidlet av DnB Eiendomsmegling. Takst og tilstandsrapport var utarbeidet av byggmester Karl Eileraas. Taksten av 02.05.96 anga eiendommens markedsverdi til kr 3.900.000. Teknisk verdi var satt til kr 2.559.100 etter fradrag av kr 507.000 på grunn av elde, slitasje og skader. Det er opplyst i salgsoppgaven og i taksten at huset ble bygget i 1933. Selgeren hadde sammen med sin avdøde mann kjøpt huset i 1971 og hadde bebodd det i periodene 1971-72 og 1975-80. På salgstidspunktet var det utleid til den ungarske ambassade. Risum besiktiget eiendommen to ganger og fikk tilslag med et bud på kr 3.500.000. I følge kjøpekontraktens punkt 6 har kjøper besiktiget eiendommen «og overtar denne i samme stand som den var ved besiktigelsen». Punkt 6 fastsetter videre at «Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av eiendommen». Om selgers opplysningsplikt heter det i punkt 7:   «Selgeren er kjent med sin plikt til å opplyse kjøperen om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Selgeren erklærer herved at han ikke er kjent med at det eksisterer slike mangler utover det som nevnes i det følgende:   – jf. takst, avholdt av Karl Eileraas, datert 02.05.96   – jf. tilstandsrapport, avholdt av Karl Eileraas, datert 03.05.96    Eiendommen skal være samsvar med offentlig rettslige krav, som er stilt i lov eller i medhold...